Intrax

Produkty » Teplotní čidla

Teplotní čidla

Napařovaná platinová teplotní čidla Hayashi Denko Pt 100, Pt 500, Pt 1000

Obecná charakteristika

Na keramický substrát je napařena tenká vrstva platiny. Tato vrstva je fotolitograficky strukturována a pomocí laseru je odpor snímače přesně nastaven na jmenovitou hodnotu čidla (Pt100, Pt500, Pt1000).

Aktivní vrstva je pasivována izolační vrstvou, která chrání senzor proti vnějšímu chemickému a mechanickému poškození. Kapka fixující dva vývody dlouhé 10 mm je také z keramiky. Vývody jsou z pozlaceného niklu a jsou obdélníkového průřezu. Rozměr keramické destičky záleží na tom, zda jde o Pt100 nebo o Pt500 a Pt1000. U čidel Pt100 je rozměr 2,0x5,0x1,0 mm a 1,6x3,2x1,0 mm u Pt500 a Pt1000 je rozměr 2,0x5,0x1,0 mm.

Standardně jsou k dispozici čidla ve třídách přesnosti A a B.

StabilitA čidel:

Používáme-li tato teplotní čidla průběžně při 400°C po dobu 300 hodin, je případná odchylka od normálu při 0°C do 0,008 Ω, tzn. maximálně 0,02°C. Výrobce doporučuje používat čidla v rozmezí od - 50°C do + 500°C. V praxi se jeví ideální (z hlediska linearity) pracovní rozsah od 0°C do 400°C pro třídu A a od 0°C do 500°C pro třídu B.

Výstupní kontrola a třídění:

Výhodou popisovaných teplotních čidel je 100% výstupní kontrola. Výsledkem je jemné vytřídění čidel (s přesností na 0,01 Ω) po 10-ti kusech do podskupin v rámci jednotlivých tříd přesnosti. Základní balení je tedy 10 kusů. Na každém základním obalu je uvedena odporová hodnota v Ω při 0°C.

Zákazník obdrží téměř stejná čidla dané třídy přesnosti. Tato skutečnost slouží k úspoře času, práce a tím i dalších nákladů na danou aplikaci.

Ke každé dodávce přikládáme certifikát o výstupní kontrole.

Všechny dodávané teplotní senzory odpovídají mezinárodním normám a standardům IEC, DIN a JIS .

Výrobce Hayashi Denko splňuje podmínky certifikace ISO9001.

Hayashi Denko

Jak objednat teplotní čidla:

Z názvu modelu lze odvodit o jaké čidlo se jedná např.:

(1)CRZ - 1632 - (2)100 - (3)B - (4)1

(1) CRZ-1632 = model čidla, který vyjadřuje velikost, v tomto případě 1,6x3,2mm
(2) 100 = hodnota odporu
(3) B = třída přesnosti
(4) 1 = měřicí proud v mA

CRX série

Jedná se o CRZ čidla, která jsou zapouzdřena do keramického válečku.
CRX- 2805 (Ø2.8x5mm) obsahuje čidlo 1,6x3,2mm
CRX- 3208 (Ø3.2x8mm) obsahuje čidlo 2x5mm
Vývody těchto čidel jsou z paladia. Doporučený rozsah pracovních teplot je od -50°C do +300°C.
Jsou k dispozici ve třídách přesnosti A a B.

Pt čidla - technické parametry

Detailní technické parametry Pt čidel naleznete zde.

Dodací lhůta:

Objednávky se snažíme uspokojovat z našeho skladu, tzn. dodání do 48 hodin od obdržení požadované specifikace. Pokud objednaná čidla nejsou na skladě, dodací lhůta se pohybuje od 2 do 3 týdnů.

Ceny Pt teplotních čidel na vyžádání zašleme e-mailem, faxem i poštou.