Intrax

Reference » Energetika » Jaderná elektrárna Dukovany

Jaderná elektrárna Dukovany

Měřicí stanice Adash 3100

Adash 3100 je stacionární online měřicí systém pro měření vibrací. Tvoří základ systému pro monitorování a ochranu strojních zařízení. Stanice může být vybavena až 64 analogovými kanály pro měření vibrací a až 64 binárními kanály pro měření otáček nebo přivedení triggerovacích signálů. Dále je vybavena až 32 proudovými smyčkami 4-20 mA a až 8 reléovými výstupy pro ochranu monitorovaného zařízení.

Pro měření ve vybraném frekvenčním pásmu je stanice vybavena 5 filtry s horní propusti, 6 filtry s dolní propusti a jedním pásmovým filtrem. Do měřicí cesty lze zařadit integrátor nebo obálkový modulátor signálu.

Kromě měření statických parametrů vibračního signálu je stanice schopna měřit časové signály, spektra a řadové analýzy.

Naměřená data stanice ukládá na svůj FLASH disk a po síti LAN je přenáší do nadřízeného systému pro jejich další  zpracování následnou archivaci. Výsledky měření statických hodnot je také možno přenášet po sériové lince ke zobrazení v textovém tvaru, nebo konvertovat na proudovou smyčku 4-20 mA.

Jádro stanice tvoří průmyslový počítač MICRO PC firmy Octagon s procesorem řady 586. Kromě výpočetního výkonu dává stanici záruku spolehlivosti i v extrémních podmínkách. Sestavu MICRO PC tvoří karta procesoru, karta A/D převodníku, karta řadiče disku a síťová karta Ethernet.

10 let provozu - Aplikace EDU

V Jaderné elektrárně Dukovany byly postupně nasazeny 4 stanice Adash 3100. Slouží jako online monitorovací systém HCČ (hlavních cirkulačních čerpadel) primární vody. V současné době pracují stanice v extrémních podmínkách primárního okruhu za teploty nad 50 °C již 10 let.